Professional Work

Work Ethics and Expert Team

Reduced Cost

Transparency in work & cost

Emergency Services

Get your services delivered on time

Our Services

Services at your Doorstep

Interior Design

Interior Design
& Construction Work

Engineering Design, Interior 2D & 3D Design, Furniture, Aluminum, Iron work, Tiles, Wall murals, Building Construction, Modular Kitchen, Soft furnishing ...

Call: 9862598626
Showroom

Showroom
Furniture & Metal Work

Visit our store in Imadole to grab beautiful and quality of furniture and metal based products. TV Cabinet, Modular Kitchen, 3 Piece Daraz, Bed etc.

Call: 9849653653
Consultancy

Consultancy
& Supervision

If you need any consultancy and supervision services for your undergoing construction work, our expert team members will assist on this.

Call: 9849653653
image
image
image
image
image
image

Why GhumtiSewa

We are here to fix unorganized market to organized market & ensure quality in services to customers.

Transparency

Doorstep services will make sure all the products using to deliver your requirements are genuine and as per the agreement.

Professional

Our trained and experienced team will give you professional feeling during work time at your doorstep.

Lower Cost

Consumers are paying high for unreliable services due to unorganized market, we provide best services within the budget.

OneStop Solutions

We are providing all basic reliable services for your household requirement within given time frame.

Trust & Legalize

We are registered company and liable for any loss or harmful activities by our team members during work.

Employment

We are trying our best to provide employment opportunities of skilled Nepalese in our own country.

image

Work DONE in one CALL

Get your most of the construction based work done in just one call. सेवा प्रतिको तपाईको विश्वाशलाई जीवन्त राख्छौ |

Recent Activities and Offers

Ghumti Sewa is offering quality of services with membership discounts.

Metal Work

फलाम सम्बन्धि कन्स्ट्रक्सनका कार्यहरु, गेट / ग्रिल लगायत ट्रस निर्माण र झ्याल / ढोका लगायतका कार्यहरु अब सस्तो र भरपर्दो तपाईकै बजेटमा हामीले सेवा उपलब्ध गराउनेछौ |

Read More

Furniture Work

तपाईहरुको आवश्यकता अनुसारको फर्निचर सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु तपाईकै ठाउमा या हाम्रो कारखानाबाट बनाई तुरुन्तै डेलिभर गर्नेछौ | घर , अफिस या फर्निचर सम्बन्धि शो – रुम गर्नु भएका सम्पूर्ण ग्राहकहरुको लागि सस्तो र भरपर्दो सेवा दिन प्रतिवद्ध छौ |

Read More

Modular Kitchen

किचेनमा अधिकांश समय दिने गृहिणीको लागि आफ्नो किचेन सजिलो र आकर्षक होस भन्ने चाहना हुनु स्वभाविक नै हो | तर अत्यधिक मार्जिन राखी सेवा दिने सेवा प्रदायकको कारणले गर्दा चाहना भए पनि आफ्नो अनुसारको किचेन डिजाइन गर्न न सक्नु बाध्यत्मक परिस्थित सृजना हुने गरेकोछ | Read More

image